Over Motus Mea

Wat is Motus Mea

me 2008

De coach

Michael Klatt, wonend te Arnhem. Jarenlang heb ik als leidinggevende bij een transportbedrijf gewerkt op een ICT-service afdeling. Daarnaast werk ik ook als freelance fotograaf en (web)designer, onder de naam KLF-ART. Mijn hobby’s zijn naast fotografie: schrijven, lezen, muziek maken (en luisteren), tekenen en kunst schilderen.

Mijn talent is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Ik maak een snelle en treffende probleemanalyse en met behulp van mijn netwerk(skills) weet ik de juiste oplossing te vinden. Uiteraard maak ik dan gebruik van mijn creatieve kwaliteiten door niet alleen de bekende route te volgen maar ben ik ook origineel en innovatief.

Mensen noemen mij energiek, gedreven en daadkrachtig. Ik zet gemakkelijk projecten op en ik heb een oprechte passie voor het ontwikkelen van mensen en organisaties. Verder ben ik zelfstandig Professional op gebied van uitvoering en advisering van Werk en Inkomen en Sociale Zaken. Hieronder valt o.a.: diagnosestelling bepalen afstand tot de arbeidsmarkt, opstellen klantprofiel en jobhunting.                                                                          In het kader van de Partcipatiewet klanten begeleiden tijdens hun inburgeringtraject. Ook het begeleiden en motiveren van klanten in de bijstand (participatie uitkering) om maatschappelijk actief te zijn hoort daarbij.


Motto
: Er bestaat maar één soort geluk! Het geluk dat je tot de dood gezond blijft! Dit geluk is niet afdwingbaar!

Maar een mooi leven hebben waarin je geniet naast je gezondheid, kan alleen als je zelf in balans bent. Een sociaal type die veel vrienden om zich heen nodig heeft, kan dit bereiken wanneer hijzelf goed in balans is, anders stoot het juist mensen af. Dit geldt ook in de werksfeer. Je kan pas de doelen bereiken als je lekker in je vel zit, dus eigenlijk ook weer als je goed in balans bent.

Met mijn wijze van coachen leer je het ontstaan van onevenwichtigheid maar ook om haar weer te herstellen. Je wordt in verbinding gebracht met dieper liggende waarheden en gevoelens. Het bewust worden hiervan zal je  een ‘stuur’ geven om te allen tijde de juiste beweging te kunnen maken.


Inmiddels heb ik mijzelf verder kunnen bekwamen in verschillende methodieken waarmee je jezelf in balans terug kunt brengen of waarmee je jezelf in balans kunt houden. Daarnaast heb ik ervaring opgedaan om de toepassing van deze technieken te kunnen overbrengen op anderen.


Vrij vertaald betekent Motus Mea: ‘uit eigen beweging’. Motus = beweging, Mea = mijn (Mijn beweging). De kracht van Motus Mea is een ieder het ‘stuur’ te laten zien van zijn of haar eigen leven. Daarbij wordt inzicht ontwikkeld zelf te kunnen sturen op het gewenste moment of in de juiste situatie.


Motus Mea
is gespecialiseerd in

 • Het opstellen van diagnoses over competenties en het informeren van kandidaten over hun mogelijke richting naar de arbeidsmarkt
 • Het opstellen van een trajectplan richting arbeidsmarkt
 • Het begeleiden, motiveren en aansturen van werknemers individueel en in groepsverband in eventuele projecten dan wel bij werkgevers
 • Het oplossen van problemen op de werkvloer
 • Het begeleiden van schoolverlaters maar ook van kortstondige of langdurige werklozen naar de reguliere arbeidsmarkt ook bijstandsgerechtigden

 

Kennis en vaardigheden

 • Kennis van relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van Sociale Zekerheid en Sociale voorzieningen
 • Kennis van en inzicht in het regionaal gevestigde bedrijfsleven, de (regionale) arbeidsmarkt
 • Basiskennis van ziektebeelden en de daaruit voortvloeiende handicaps
 • Vaardigheid in het verkrijgen in de situatie van cliënten
 • Vaardigheid in het motiveren, activeren en begeleiden van cliënten naar de reguliere arbeidsmarkt

 

Een traject voor loopbaanbegeleiding kan er als volgt uitzien:

Inventarisatie:

 • Gevolgde opleiding en werkervaring
 • Kwaliteiten en belemmeringen
 • Beroepswensen
 • Bestaande CV en sollicitatiebrieven
 • Acties die tot nu toe zijn gedaan

 

Plan van aanpak:

 • Nieuwe zoekmogelijkheden in kaart brengen
 • Optimaliseren van CV en sollicitatiebrieven
 • Leren omgaan met eventuele belemmeringen

Leave a Reply