Mogelijkheden

Mogelijkheden Motus Mea:

Neem gerust contact op indien er meer informatie gewenst is. Dit kan via de telefoon of per email. Uiteraard is een afspraak maken ook mogelijk!

Mogelijkheden Loopbaanbegeleiding:

·Loopbaanbegeleiding

Intensieve begeleiding bij het oriënteren op vaardigheden, kansen, kwaliteiten en beroepskeuze op de arbeidsmarkt.

·Sollicitatiecoaching

·Outplacement

Wanneer je als gevolg van (toekomstig) ontslag een nieuwe baan bij een ander bedrijf zoekt

·Individuele re-integratie

Wanneer je langer dan een half jaar zonder werk zit en of een WW- of bijstandsuitkering (wwb) hebt.

·Begeleiding in het verhogen van de psychische weerbaarheid

·Jobhunting

·Beroepenoriëntatie


Resultaat:

Een gekozen beroeps(richting), passend bij de interesses, competenties en vaardigheden. Het kunnen deelnemen aan activiteiten gericht op (directe) werkhervatting binnen de beoogde beroepsrichting. Wat in het begin nog als beperking ondervonden wordt, ervaar je niet meer als belemmering.

 

Als zelfstandige (zzp’er / freelancer):

In geval je wel een keuze hebt gemaakt en het besluit hebt kunnen nemen dat je voor jezelf wilt beginnen, kunnen we je ook van dienst zijn.

We bespreken dan wat je wilt gaan doen, maken een plan van aanpak en geven je begeleiding in:

  • inschrijving bij de KvK
  • inschrijving bij de belastingdienst
  • bepalen welke rechtsvorm je bedrijf aanneemt
  • waar rekening mee te houden met de boekhouding
  • opstellen van een ondernemingsplan
  • de eventuele fiscale voordelen
  • de regelegeving waar je mee te doen krijgt
  • verzekeringen en pensioen

 

Over het algemeen wordt er gestart als eenmanszaak omdat dit het eenvoudigst en het snelst is. Zodra je iets verkocht hebt aan een ander dan ben je theoretisch al aan het handelen. Vanaf het moment dat jij je hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, ben je officieel zelfstandige, klaar en gerechtigd om zaken te gaan doen.

Let wel dat er nog wel wat dingen geregeld worden om later niet voor verrassingen komen te staan en een goed begin is al het halve werk.

 

Mogelijkheden Persoonlijke begeleiding:

Mensen bedoeld met allerlei vormen van onbalans zoals:

·Stressklachten of burn-out

·depressieve klachten

·moeilijkheden in de privésfeer

·Als je uit je evenwicht bent geraakt door verlies van een dierbare (partner) of van je baan.

Motus Mea helpt jezelf terug te krijgen in balans.  Door op een unieke wijze van coachen krijg je inzicht in het ontstaan van je onevenwichtigheid maar ook om haar weer te herstellen.

Motus Mea brengt je in verbinding met dieper liggende waarheden en gevoelens.

Op het moment dat je hiervan bewust bent heb je het stuur in handen om te allen tijde de juiste beweging te kunnen maken!

Resultaat:

Na de ondersteuning van Motus Mea krijg je meer grip op je eigen leven.

Mensen die een traject hebben doorlopen, weten beter wat ze willen en kunnen makkelijker keuzes maken. Ze staan steviger in hun schoenen en kunnen beter omgaan met lastige situaties. Omdat uit eigen beweging wordt aangeleerd hoe om te gaan met een situatie en deze zelf te herstellen, is de kans klein dat iemand op een later tijdstip opnieuw zich zal beroepen op begeleiding.

 

Motus Mea geeft ondersteuning door middel van het wijzen op dat stuur van jouw leven. Ze leert je de methodiek eigen te maken op momenten dat jij weer die beren op de weg ziet lopen. Vervolgens zal je uit eigen beweging op een juiste manier gaan handelen  Motus Mea … mijn beweging!!!

 

Leave a Reply